Նախապատրաստական դասընթացներ

2020/2021 ուս. տարվա համար նախապատրաստական դասընթացներ չեն կազմակերպվում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող արտակարգ իրավիճակից: