Բակալավրիատ

2019/2020 ՈՒՍ ՏԱՐԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը  հայտարարում է 2019/2020 ուսումնական տարվա բակալավրիատի ընդունելություն:

Բակալավրի կրթական որակավորման աստիճանով ուսուցումն իրականացվում է՝

Առկա կրթաձև – 4 տարի ուսման տևողությամբ

Հեռակա կրթաձև – 4 տարի ուսման  տևողությամբ

Բակալավրիատում գործում է   հետևյալ մասնագիտությունները.

 • Կառավարում
 • Զբոսաշրջություն
 • Հաշվառում և հարկում
 • Համակարգչային ինժեներիա
 • Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն (բանկային գործ)
 • Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն (մաքսային գործ)

Բակալավրի կրթական որակավորման աստիճանով  ընդունելությունը իրականացվում է 2 փուլով.

 • Առաջին փուլի ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են մարտի 1-ից մինչև օգոստոսի 27-ը  ներառյալ:
 • Երկրորդ փուլի փաստաթղթերը ընդունվում են օգոստոսի 28-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ը ներառյալ:

ՏԱՏՀ  Երևանի  կրթագիտական ինստիտուտում գործում են վճարովի և անվճար տեղեր:

Վճարովի հիմունքներով  ընդունվելու համար դիմորդը հանձնում է հետևյալ քննությունները նշված մասնագիտությունների համար:

 1. Կառավարում,
 2. Զբոսաշրջություն,
 3. Հաշվառում և հարկում,
 4. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն
 • Հայոց (ուկրաիներեն կամ ռուսաց) լեզու – թելադրություն
 • Աշխարհագրություն – բանավոր քննություն
 1. Համակարգչային ինժեներիա
 • Հայոց (ուկրաիներեն կամ ռուսաց) լեզու – թելադրություն
 • Մաթեմատիկա – բանավոր քննություն

Անվճար հիմունքներով  ընդունվելու համար դիմորդը հանձնում է հետևյալ քննությունները նշված մասնագիտությունների համար:

 1. Կառավարում,
 2. Զբոսաշրջություն,
 3. Հաշվառում և հարկում,
 4. Ֆինանսներ,բանկային գործ և ապահովագրություն
 • Հայոց (ուկրաիներեն կամ ռուսաց) լեզու – շարադրություն
 • Աշխարհագրություն- բանավոր քննություն
 • Մաթեմատիկա -բանավոր քննություն
 1. Համակարգչային ինժեներիա
 • Հայոց (ուկրաիներեն կամ ռուսաց) լեզու – շարադրություն
 • Ինֆորմատիկա – բանավոր քննություն
 • Մաթեմատիկա – բանավոր քննություն

Մեր  ինստիտուտին կից քոլեջի շրջանավարտները կարող են ուսումը շարունակել բակալավրիատում ՝ նույն մասնագիտությամբ 3-րդ  կուրսից, մասնագիտությունը փոխելու դեպքում ՝ 2-րդ կուրսից:

Այլ  քոլեջներ ավարտած դիմորդները կարող են ընդունվել 2-րդ կամ 3-րդ կուրս,  եթե ակադեմիական  տարբերությունը չի գերազանցում 8 առարկան:

Քոլեջի շրջանավարտները 2-րդ կամ 3-րդ կուրս ընդունվելու համար հանձնում են հետևյալ քննությունը:

 1. Կառավարում,
 2. Հաշվառում և հարկում,
 3. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն

մասնագիտությունների համար

 • Տնտեսագիտություն
 1. Զբոսաշրջություն  մասնագիտության համար
 • Զբոսաշրջություն
 1. Համակարգչային ինժեներիա մասնագիտության համար
 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Դիմորդների համար ինստիտուտը կազմակերպում է նախապատրաստական դասընթացներ`  մաթեմատիկա,  օտար լեզու (անգլերեն), աշխարագրություն առարկաներից:

1 առարկայի տևողությունը  36 ժամ է :

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի ուսանողներն արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաները անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի` Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի  պետական դիպլոմ, որը ճանաչվում է աշխարհի 82 երկրներում:

ՈՒսման   վարձավճարները

Բակալավրիատ

 

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ  փաստաթղթերը՝

 • Դիմում (լրացնում եք ինստիտուտում)
 • Ատեստատ և պատճեն, իսկ 2-րդ կամ 3-րդ կուրսի համար դիպլոմ և ներդիր
 • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
 • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
 • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն ( առկայության դեպքում)

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել

Հեռ.՝ (+374 10) 61-22-02,  61-30-10

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին:

Բեռնել՝  Բակալավրի դիմում