Մագիստրատուրա

2019/2020 ՈՒՍ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը հայտարարում է 2019/2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ինստիտուտում մագիստրոսի կրթական որակավորման աստիճանով ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով` 1 տարի 4 ամիս ուսման տևողությամբ, «Հաշվառում և հարկում»  մասնագիտությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը իրականացվում է 2 փուլով.

  • Առաջին փուլի ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են մարտի 1-ից մինչև օգոստոսի 27-ը  ներառյալ:
  • Երկրորդ փուլի փաստաթղթերը ընդունվում են օգոստոսի 28-ից մինչև հոկտեմբերի 28-ը ներառյալ:

Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու և նոր ունակություններ ձեռք բերելու համար:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Դիմորդները հանձնում են քննություն մասնագիտական «Հաշվառում և հարկում» առարկայից և օտար լեզու (անգլերեն): 

Այլ մասնագիտությամբ ավարտած դիմորդները հանձնում են քննություն «Տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից և օտար լեզու (անգլերեն):

ՈՒսման   վարձավճարները

Մագիստրատուրա

 

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի մագիստրոսները նախադիպլոմային պրակտիկան  անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի` ՏԱՏՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է աշխարհի 82 երկրներում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  • Դիմում
  • Բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ներդիրը և պատճենները
  • Անձնագիր և պատճեն
  • Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը
  • 6 լուսանկար (3×4 չափի):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ՝ (+ 374 10 ) 61-22-02 , 61-30-10

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

 

Բեռնել՝  Մագիստրոսի դիմում

Ընդունելության քննությունների հարցաշար

Բեռնել՝ Հաշվառում և հարկում

Բեռնել՝ Տնտեսագիտության տեսություն