Ամբիոն

1. Մասնագիտական առարկաների ամբիոն

Հաջոյան Ռուզաննա Մնացականի

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

2.Հումանիտար առարկաների ամբիոն

Մինասյան Աննա Լևոնի

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

3. Ֆունդամենտալ առարկաների ամբիոն

Հայկազյան Էդուարդ Մանուկի

 Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

4.Ֆինանսների հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Բարսեղյան Ազատուհի Ռուդիկի

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ