Ամբիոն

1. Մասնագիտական առարկաների ամբիոն

Հաջոյան Ռուզաննա Մնացականի

Տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

2.Հումանիտար առարկաների ամբիոն

Մինասյան Աննա Լևոնի

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

3. Ֆունդամենտալ առարկաների ամբիոն

Նալչաջյան Թորգոմ Աղաբեկի

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

4.Ֆինանսների հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Բարսեղյան Ազատուհի Ռուդիկի

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Ամբիոնի վարիչ