Քոլեջ

Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջը հայտարարում է 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն:

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտին կից քոլեջում ընդունելությունը անցկացվում է առանց ընդունելության քննության: Դիմորդը հանձնում է ընդհանուր հարցազրույց: Մրցույթի դեպքում հաշվի է առնվում 9-րդ դասարանի ավարտական վկայականի միջին գնահատականը: Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի՝ ՏԱՏՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:  Ուսանողները արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկանները անցնում են ՀՀ առաջատար կազմակերպություններում:

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի քոլեջի շրջանավարտները ստանում են կրտսեր մասնագետի որակավորում և կարող են ուսումը շարունակել բակալավրիատում՝ նույն մասնագիտությամբ 3-րդ կուրսից, մասնագիտությունը փոխելու դեպքում՝ 2-րդ կուրսից:

Քոլեջում ուսուցումը իրականացվում է առկա կրթաձևով, հետևյալ մասնագիտություններով.

  1. Հաշվառում և հարկում –   3 տարի
  2. Համակարգչային ինժեներիա –  4 տարի
  3. Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն–  3 տարի

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

Ընդունելությունը կազմակերպվում է մինչև օգոստոսի 28-ը:

ՈՒՍՄԱՆ   ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՔՈԼԵՋ
(կրտսեր մասնագետ)

   Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  • Դիմում
  • Ավարտական վկայական և պատճեն
  • Անձնագիր կամ ծննդյան վկայական և պատճեն
  • 8 լուսանկար (3 x 4 չափի)
  • Զինգրքույկ կամ կցագրման վկայական և պատճեն /առկայության դեպքում/
  • Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝
  • Հեռ.՝ (+374 10) 61 22 02, 61 30 10, +374 94 39 49 09 

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Կրտսեր մասնագետի դիմում