Մագիստրատուրա

2021/2022 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի կրթագիտական ինստիտուտը հայտարարում է 2021/2022 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ինստիտուտում մագիստրոսի կրթական որակավորման աստիճանով ուսուցումն իրականացվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով` 1 տարի 4 ամիս ուսման տևողությամբ, «Հաշվառում և հարկում»  մասնագիտությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունները սկսվում են՝

  • Առաջին փուլը հուլիսի 23-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ:
  • Երկրորդ փուլը սկսվում է օգոստոսի 24-ից մինչև օգոստոսի 28-ը  ներառյալ:

Ազատ տեղերի համար կկազմակերպվեն ընդունելության քննություններ մինչև հոկտեմբերի 29-ը ըստ անհրաժեշտության:

Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու, վերամասնագիտանալու և նոր ունակություններ ձեռք բերելու համար:

Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն և ռուսերեն  լեզուներով:

Դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ՝ Մասնագիտական (բանավոր),   Օտար լեզու /անգլերեն/ (բանավոր):

Այլ մասնագիտությամբ ավարտած դիմորդները հանձնում են քննություն «Տնտեսագիտության տեսություն» առարկայից (բանավոր):

ՈՒսման   վարձավճարները

Մագիստրատուրա

ՏԱՏՀ Երևանի կրթագիտական ինստիտուտի մագիստրոսները նախադիպլոմային պրակտիկան  անցնում են ՀՀ նախարարություններում, բանկերում, ինչպես նաև այլ առաջատար կազմակերպություններում, ցանկության դեպքում կարող են անցել նաև Ուկրաինայում:

Ինստիտուտի շրջանավարտները ստանում են մայր բուհի` ՏԱՏՀ-ի պետական դիպլոմ, տրված Ուկրաինայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից, որը ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  • Դիմում
  • Բարձրագույն կրթության դիպլոմը, ներդիրը և պատճենները
  • Անձնագիր և պատճեն
  • Զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը
  • 6 լուսանկար (3×4 չափի):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝

Հեռ՝ (+ 374 10 ) 61 22 02 , 61 30 10, +374 94 39 49 09

Դիմումները կարող եք լրացնել նաև առցանց և ուղարկել  [email protected]  էլ. հասցեին

Բեռնել՝  Մագիստրոսի դիմում

Ընդունելության քննությունների հարցաշար

Բեռնել՝ Հաշվառում և հարկում

Բեռնել՝ Տնտեսագիտության տեսություն